Opět po dvou letech zažily Čimelice výrazný nápor návštěvníků ze širého okolí. Konal se totiž 29. ročník tradiční Výstavy květin - Čimelice 2011. Hlavními organizátory akce byly Zámecká zahrada Čimelice a obec Čimelice. Mediálním partnerem celé akce, která probíhala ve dnech 25.-28. srpna, bylo Rádio Blaník, které připravilo na sobotu 27. srpna odpolední program se živým koncertem a večerním ohňostrojem. Výstavu květin doplnila výstava o ochraně přírody, myslivosti, expozice o Africe, skautingu a pivovarnictví v Čimelickém zámku a výstava Českého svazu chovatelů u základní školy. Výjimečnou věcí byl také nový český rekord -  nejdelší autodráha postavená ze sériově vyráběných dílů v čimelické sportovní hale.

Čimelice byly výjimečné

Výstava Čimelice 2011

Celá akce dopadla úspěšně a navštívilo ji přes 22 tisíc platících návštěvníků. Návštěvnost byla o něco nižší než v minulosti, ale vzhledem k současné mimořádné kulturní nabídce a velmi problematickému počasí, které celou výstavu provázelo, nás tento výsledek určitě potěšil. Sotva se organizátoři a prodejci vzpamatovali ze prudké bouře, která se ve středu po půlnoci přehnala přes Čimelice a poničila část stánků, přišel pátek s tropickými teplotami okolo 35°C. A aby toho nebylo málo, v sobotu nastal prudký pokles teplot pod 15°C. Krásná srpnová neděle se tak, stejně jako před dvěma lety, stala nejvhodnějším dnem pro návštěvu výstavy. I přes tyto nepříjemnosti, organizátoři celou akci zvládli.

Výstava Čimelice 2011

 

Jak probíhaly přípravy v Zámecké zahradě

Celá akce se organizačně připravovala již od podzimu minulého roku. Příprava rostlin na výstavu začínala v jarních měsících výsevy, či řízkováním matečných rostlin. Naprostá většina rostlin v expozicích byla z naší vlastní produkce. Specifikou čimelické výstavy květin je takřka kompletní sortiment balkonových květin a letniček a jejich pestrých kultivarů. Troufnu si říci, že je to ve srovnání s podobnými akcemi ojedinělé. Návštěvníci tak vidí rostliny v plné kráse, do které během vegetace skutečně dorůstají. Během roku pak vzniká scénář,  podle kterého  tvoříme jednotlivé výstavní úseky.
Vlastní výstaviště se buduje měsíc před zahájením. Výrobní zahradnictví se musí zcela přetvořit  ve výstaviště. Výstavní plochy se pečlivě zastíní.
Rámec jednotlivých expozic vznikal od soboty 20. 8. 2011. Expozice s řezanými květy se připravují bezprostředně před zahájením akce.

Výstava Čimelice 2011

Příprava pro výstavní aranžmá trvá celé 2 dny a dá opravdu hodně námahy. Podklady pro řezané květy musí být zhotoveny tak, aby aranžmá přestály i vyšší teploty po delší období bez problémů. Kvalita přípravy se letos potvrdila beze zbytku, a tak mohli návštěvníci i v neděli obdivovat krásné květy, přesto, že začátek výstavy provázelo extrémně horké počasí. Opravovali jsme pouze několik „unavených“  květů, a to hlavně mezi jiřinami. Ve finále aranžovalo poslední den před zahájením živé květy 14 floristů. Mezi nimi kolegyně Marie Rousová z Březnice se svými 5 kolegy, Dagmar Kolingrová s kolegyní z Milevska, a naše děvčata a přátelé  ze zámecké zahrady  -  Dagmar Slavíková, Ilona Cízlová, Lída Kačabová, Vlaďka Králová, Karin Horová, Jitka Nosková.
Celkem se utvořilo přes 150 vazeb, ve kterých jsme použili přes 5 000 řezaných květů. Gladioly jsme si pro tento účel vypěstovali sami.

Krásný sortiment lilií již tradičně přivezl Ing. Nejedlo z firmy Lukon Bulbs. Mimo jiné i  vysoce hodnotil úroveň naší výstavy. Také pan Brzák ze zahradnictví Dahlia ze Slovče a jeho sortiment jiřin obohatil celou akci. 

Výstava Čimelice 2011

Velmi rádi jsme opět uvítali paní Ing. Slavíkovou a pana MUDr. Kříže ze Žirovnice s krásnými gladiolami.  Mezi 60 odrůdami byla i novinka  - odrůda „Miroslava Němcová“.

Nejširší sortiment řezaných květů pro aranžování nám dodává firma Tulipa z Prahy. Některé exotické květy jdou na výstavu do Čimelic i z dalekých tropických oblastí. Používá se pouze prvotřídní kvalita květů. A tak návštěvníci mohli vidět krásné modré orchideje – Vandy, tropické Helikonie a řadu dalších květů, které běžně v květinářství neuvidí.

Letos se velmi líbila expozice „Miluj svůj život“ kde jsme se pokusili sladit krásné květy s reprodukcemi Joan Perrin Falquet, které provází dárkovou publikaci „Miluj svůj život“ od duchovní učitelky Louise L. Hay. Musím říci, že tato expozice byla moje srdeční záležitost. Získat povolení k použití reprodukcí byl docela oříšek. Nakonec se to podařilo díky laskavému pochopení nakladatelství Pragma a ředitele pana Josefa Němce, který nám poskytl podklady pro vznik reprodukcí. Jednotlivé tisky pak vytvořil pan Pravda z Písku.

Výstava Čimelice 2011

Myslím, že celá expozice se barevně opravdu velmi povedla, a květy velmi pěkně doplnily jednotlivé obrázky. Mnozí mi dali za pravdu, že tam na každého návštěvníka dýchla příjemná pozitivní atmosféra. O tuto expozici projevilo do budoucna zájem kulturní středisko v Písku.

Také expozice „Všechno kvete co kola má“, patřila mezi obdivované. Spojení balkonových květin s historickými koly mobilního muzea  manželů Počepických z Lokte a dobovými tisky,  se ukázalo velmi šťastné. Návštěvníci zde viděli stovky dekorativních rostlin doplněných historickými koly a kočárky s doprovodným textem. Celou expozici doplnila vodní kaskáda Ing. Jiřího Řehoře z firmy Azaro Černošice. 

Výstava Čimelice 2011

Již tradičně spolupracujeme se Střední průmyslovou školou z Bechyně. Díky pochopení pana ředitele Jiřího Novotného a šikovných rukou aranžérů vznikla zajímavá expozice bechyňské keramiky a zajímavých květů -  „Květinová zima“ se skupinkou tučňáků. Také dynamické „Živly“ se líbily.
Ke zdařilým patřila též vstupní hala s fotografiemi pana Libora Šejny ze Záchranné stanice živočichů z Makova. Fascinující a barevně krásné okamžiky ze života zvířat zachycené objektivem fotoaparátu upoutaly nejednoho návštěvníka.

Pěstitele zeleniny také potěšila výstava sortimentu rajčat a paprik, včetně produkčních rostlin. Návštěvníci obdivovali rostliny a plody u téměř 50 odrůd .
Kromě jmenovaných se čimelické výstavy zúčastnilo 92 zahradníků nebo prodejců zahradnického materiálu. Celou akci připravil a zorganizoval kolektiv Zámecké zahrady v počtu 25 zaměstnanců a brigádníků.
Je samozřejmé, že ne vše se zcela povedlo a je řada věcí, které by bylo potřeba vylepšit či změnit. Přesto věřím, že současná čimelická výstava květin je důstojným pokračovatelem dlouhé tradice, a i letos přinesla radost mnoha milovníkům zahradnického i zahrádkářského oboru. Pěkné ohlasy máme i z odborné zahradnické veřejnosti.

Závěrem

Chtěla bych poděkovat všem, kteří celou akci připravovali, čimelickým chovatelům, klubu přátel  přírody a ostatním, kteří tvořili doprovodné expozice. Dále organizátorům parkovišť  a  zejména pracovníkům OÚ Čimelice, který vytvořil a zorganizoval zázemí. Bez toho by těžko celá akce mohla proběhnout.
Koncert Radia Blaník. Počasí bohužel poznamenalo i kulturní program u sportovní haly a zejména koncert Radia Blaník. To, že se „Blaníci“ rozhodli přijet do Čimelic s programem letních slavností nebylo náhodné. V minulosti navštívili několikrát čimelickou květinovou výstavu a velmi se jim zalíbila. Pak ji pravidelně ve svém Rádiu podporovali.

Myšlenka uspořádat koncert v Čimelicích vznikla již před 2 lety, ale nepodařilo se ji uskutečnit. I v letošním roce jsme podstoupili složitá jednání, zejména při hledání důstojného a zároveň příjemného místa pro uspořádání koncertu. Nakonec jsme se rozhodli pro prostor vedle sportovní haly. Obecní úřad vytvořil organizační zázemí a díky tomu se celá akce mohla rozběhnout.  
Podle ohlasů byl program letní slavnosti Radia Blaník velmi bohatý. Zejména odpolední soutěže pro děti. Byl jim k dispozici skákací hrad i středověký trenažér blanických rytířů. Návštěvníci mohli shlédnout mimo jiné i stepařské umění Marka Chytry, vystoupení Štěpána Kojana, taneční show Dancing Crackers.

I večerní koncert byl zdařilý, přestože mnohé návštěvníky vyhnala zima a déšť. Program zahájili mladý zpěvák Josef Vágner a poté pokračovala Šárka Rezková. Vytrvalý déšť pak poznamenal vystoupení Petra Nagye. Před závěrečnou hudební produkcí Jakuba Smolíka pršet konečně přestalo a tak zpěváka přivítal zase bohatší zástup příznivců. Počasí bez deště vydrželo i na finální ohňostroj a tak jsme si mohli dopřát nevšední podívanou, podmalovanou skladbou „Dobytí ráje“. Přestože byl průběh slavnosti prudkým ochlazením značně komplikován, nebyli organizátoři z Rádia Blaník zklamáni. Hlavní moderátor Vláďa Slezák určitě do Čimelic rád znovu přijede.

Děkuji všem, kteří se na organizaci ve stížených podmínkách podíleli, zejména panu starostovi, místostarostovi a panu Králíčkovi.
Všem příznivcům květin a přírody přeji pevné zdraví.
Ing. Hana Chvalová, Zámecká zahrada Čimelice

Partneři akce:

Jihočeský kraj (www.kraj-jihocesky.cz)
Agroslužby Jozef Beniska (www.agroben.cz)
Rádio Blanik (www.radioblanik.cz)
Česká pojišťovna (www.ceskapojistovna.cz)
Semo (www.semo.cz)
Siko koupelny (www.siko.cz)
Roseto
ZC (www.zc.cz)