Jak již popsal pan Vlček v minulém článku, začala jsem začátkem 90. let pozvolna přebírat „pomyslnou štafetu“ organizace květinových výstav v Čimelicích. V roce 1990 a hlavně v roce 1992 se začal měnit rámec čimelických výstav. Dobrovolné organizace začaly pozvolna měnit svůj charakter, zemědělské družstvo začalo řešit vlastnické vztahy a privatizaci majetku.
Organizace zahrádkářského svazu v Čimelicích začala pomalu „ztrácet dech“ a v roce 1992 se naposledy zúčastnila čimelické květinové výstavy jako jeden z vystavovatelů.

V té době jsem byla postavena před úkol postupně zcela samostatně organizovat a zajišťovat náplň celé květinové výstavy. Toto nastalo v roce 1994, kdy se Zámecká zahrada Čimelice stala znovu samostatnou součástí schwarzenberského majetku a organizačně patřila pod Lesní správu Orlík nad Vltavou. V té době jsem musela začít hledat nové myšlenky a nové vystavovatele. Zahrádkářská akce se pozvolna měnila na více profesní a zahradnickou výstavu.
Novým prvkem bylo v roce 1990 a 1992 použití záclonoviny a proutěných doplňků. Navázali jsme spolupráci se Zahradnickými závody města Plzně a Ing. Jaroslavem Vetyškou. Plzeňáci měli velké zkušenosti s pořádáním výstav a ochotně nám zapůjčili kolekci proutěných košů, které měly premiéru na Flóře Olomouc. Řezané květy, kterým to v nich velmi slušelo, byly doplněny originálními skleněnými vázami. Záclonovina se stala dekorací k dřevěným reliéfům a plastikám uměleckého řezbáře pana Václava Kašpara ze Žákavy u Plzně.
Václav Kašpar byl jedním z těch, kteří dokázali navázat ve své práci na odkaz lidového umění. Nejen ve formě výtvarného díla, ale i v tom, jakou myšlenku či poselství vyjadřuje. Ve vztahu k přírodě, kulturním hodnotám, práci našich předků. Mezi květinami se tak vyjímaly dřevěná zvonička, kaktus, selka, reliéfy s motivy měsíců, zvířat a mnoho dalších děl.
Zajímavou kulisu vystavovaným květinám vytvořily i staré selské doplňky. Z Čimelic a Krsic nám lidé zapůjčili hotové poklady. Návštěvníci tak mohli vidět selské zátiší s krásným proutěným kočárkem, který přijel až od Domažlic, a další nejrůznější staré zemědělské nářadí. Květiny zde doplnila poprvé i zeleninová dekorace. Zámecká zahrada Čimelice byla v té době poměrně velkým pěstitelem zeleniny v jižních Čechách. V rámci ZD Čimelice obhospodařovala téměř 30 ha polní zeleniny. Mezi novými vystavovateli se tehdy objevila také pražská firma Pragoseed se zahradnickými doplňky a již zmiňované Zahradnické závody města Plzně. Venkovní areál patřil téměř kompletnímu sortimentu petúnií semenářské firmy S&G.

Historie Čimelických výstav 1992-2000_36 Historie Čimelických výstav 1992-2000_28 Historie Čimelických výstav 1992-2000_10 Historie Čimelických výstav 1992-2000_34
Historie Čimelických výstav 1992-2000_12 Historie Čimelických výstav 1992-2000_39

V roce 1994 zahajoval již květinovou výstavu Ing. Josef Vovesný - ředitel Lesní správy Orlík nad Vltavou spolu se starostkou Čimelic paní Marií Vlčkovou. Vstupní hala byla věnována dětem z MŠ Čimelice, které jí dekorovaly kresbami na téma květiny a příroda. Bohatou expozici vytvořil tehdy velkoobchod s holandskými květinami Cikas pod vedením pana Jaroslava Fejfara. Zajímavé tropické rostliny zaplnily celou jednu loď výstavního skleníku. Zahrádkářské expozice nahradily výpěstky drobných pěstitelů a nově vznikajících zahradnických firem.
Byly to firma Gentiana s okrasnými dřevinami, Karel Willinger z Budějovic s orchidejemi, zahradní keramika Suchánkových, firma Azaro z Černošic a Josef Basík z Chýnova s trvalkami, Ladislav Urs z Jistebnice s begoniemi, Zahradnictví Vondrovský s balkonovými květinami, Milan Beran se sukulenty, František Špeta s okrasnými dřevinami, Firma Glady-Grossl s gladiolami, Zahradnické závody města Plzně s řezanými a hrnkovými květinami, Agro Brno Tuřany s licenčním množením karafiátů, Svatopluk Masopust s jiřinami, VŠÚOZ Průhonice s pelargoniemi, a další. Tradičními vystavovateli byli i písečtí kaktusáři a Bonsai klub Písek. Zámecká zahrada se představila expozicí balkonových květin a letniček, které doplnil dřevěný zahradní nábytek firmy Pila Vráž. Zeleninové výpěstky doplňovaly zahradnické zátiší s pařeništěm. Expozici podtrhly dlouhé cibulové copy, které vytvořili děti pracovníků zahradnictví Jirka Chval a Václav a Jenda Noskovi. Řezané květy doplnila bechyňská keramika.
V průběhu výstavy přijel nečekaně i pan Karel Schwarzenberg. Se zájmem si prohlédl všechny expozice a pohovořil s návštěvníky i tvůrci výstavy.

Historie Čimelických výstav 1992-2000_33 Historie Čimelických výstav 1992-2000_38 Historie Čimelických výstav 1992-2000_26 Historie Čimelických výstav 1992-2000_11
Historie Čimelických výstav 1992-2000_4 Historie Čimelických výstav 1992-2000_40 Historie Čimelických výstav 1992-2000_22

22. ročník čimelické výstavy v roce 1996 začal již dostávat nový rámec. Lesní správa Orlík nad Vltavou nechtěla čimelické zahradnictví sama provozovat. Byli jsme nuceni uzavřít smlouvu a zahradnictví si pronajmout. Vstupovali jsme tak do nejistého období, kdy jsme se již nemohli spolehnout v případě problémů s počasím, či s odbytem na zázemí větší firmy, ale pouze sami na sebe. Stejně tak kolem květinové výstavy byly otazníky, zda obstojí v nové době, kdy se otevřely hranice, rozšířila nabídka zboží a lidé dostali řadu dalších možností a podnětů. Prostory tak byly potřeba trochu zatraktivnit.
Novou vstupní bránu na výstaviště vytvořil pan Antonín Popadič starší z reklamní agentury v Písku. S Ing. Gaudníkem z nakladatelství z Vimperka jsme hledali podobu nového plakátu. Ing. Gaudník jako velký milovník květin uspořádal při příležitosti konání výstavy květin v jídelně zámku soutěž ve vázání a aranžování květin Čimelice 1996.
Tehdy se soutěže účastnily a obsadily přední místa dnes již známé floristky Hana Šebestová ze Sušice a Eva Remarová z Českých Budějovic. Škoda, že se díky málo vstřícnému jednání vedení učiliště v zámku tato soutěž musela přesunout na příští roky do Vimperka. Během konání výstavy se v Čimelicích uskutečnil též seminář světově významné zahradnické firmy S&G a odborná přednáška Huberta Jansena z Holandska na téma pěstování letniček a balkonových květin. Přednáška proběhla v klubovně místních zahrádkářů a byla poměrně bohatá účast zájemců o zahradnický obor.
Na aranžování hlavních expozic se poprvé podílela paní Vendula Eisnerová z květinové síně Kamelie z Českých Budějovic a její spolupracovníci. Jejich rukopis se objevil hned ve vstupní hale, kde mohli návštěvníci shlédnout tehdy ještě málo známou exotickou sušinu. Pro oddělení jednotlivých vystavovatelů jsme rozšířili použití dřevěných a barevně odlišných stěn. Pro zpestření jsme též využili nejen přírodní ale i barvenou jutovou tkaninu. Jutové stínící podhledy ve všech sklenících se staly již samozřejmostí.
Živou exotiku s láčkovkami pak představil ve své expozici pan Jaroslav Fejfar z firmy Cikas – Dolní Břežany. Jednotlivé další expozice tvořili pěstitelé orchidejí, sukulentů, okrasných dřevin, balkonových květin, kaktusů. Bohatou expozici vytvořily Zahradnické závody města Plzně, pěstitelé gladiol a jiřin. Dále pak výrobci keramiky a dalších zahradnických doplňků.
Expozici výpěstků Zámecké zahrady provázela dvě zahradnická zátiší. Keramické reliéfy a plastiky doplnily vkusně aranžované řezané květy floristkou Vendulou Eisnerovou a jejím kolektivem. Interiéry opět oživila záclonovina a proutí. Venkovní areál zdobily zajímavé a netradiční letničky. Výstavy se zúčastnili také chovatelé a v zámku byla otevřena výstava obrazů známého filmového režiséra Jaroslava Papouška. Výstavu navštívilo 30 tisíc návštěvníků.

Historie Čimelických výstav 1992-2000_23 Historie Čimelických výstav 1992-2000_43 Historie Čimelických výstav 1992-2000_17 Historie Čimelických výstav 1992-2000_7
Historie Čimelických výstav 1992-2000_1 Historie Čimelických výstav 1992-2000_19 Historie Čimelických výstav 1992-2000_9 Historie Čimelických výstav 1992-2000_13

Pro výstavu v roce 1998 vytvořil v grafickém studiu ve Vinoři pan Robert Rytina novou podobu plakátů. Kytice letniček nahradila jarní květiny z předchozího návrhu a stala se tak novým symbolem. Různě barevné odstíny nového návrhu na plakátech tak provází všechny následující výstavy květin v Čimelicích. Ve vstupní hale vytvořila tentokrát Vendula Eisnerová z Budějovic modrou fantazii z barvených suchých květů. Se svými pomocníky pak vytvořila i jednu z centrálních expozic, věnovanou svatebním kyticím a slavnostní květinové vazbě.
Dominantu zelinářské expozice Zámecké zahrady tvořil obrovský symbolický košík plný naší čerstvé zeleniny s dlouhými cibulovými copy. Zelináři čimelického zahradnictví Ing. Miloš Chval, Václav Nosek a Karel Škácha se měli věru čím chlubit. Čerstvá zelenina – květák, zelí, kapusta, mrkev, cibule a další budily právem velkou pozornost a obdiv návštěvníků. Košík a další rekvizity k naší expozici vytvořil pan Antonín Popadič starší. Aranžovali pracovníci čimelického zahradnictví.
Zahradnické úspěchy ocenil i věrný návštěvník čimelických výstav a přednosta Okresního úřadu v Písku pan Ing. Zdeněk Prokopec, který se zúčastnil spolu se starostou Josefem Hroudou a dalšími hosty slavnostního zahájení. Pan Jaroslav Fejfar představil tentokrát v Čimelicích sortiment orchidejí. Také expozice ostatních zahradníků, kaktusářů, pěstitelů bonsají, gladiol, jiřin a výrobců zahradnického materiálu byly velmi bohaté. Do rodiny vystavovatelů přibyli Léčivé rostliny Frohlich z Písku, Zbyšek Bubík se sortimentem proutí, zahradník Milan Holý z Vodňan, keramička Klára Brdíčková z Prahy a další.
Venkovní areál byl věnován jiřinám a bohatému stánkovému prodeji. V parku se u příležitosti čimelické výstavy konala mimo jiné i skoková soutěž koní. Návštěvnost byla opět rekordní. Během 3 dnů přišlo 38 tisíc návštěvníků.

Historie Čimelických výstav 1992-2000_31 Historie Čimelických výstav 1992-2000_35 Historie Čimelických výstav 1992-2000_21 Historie Čimelických výstav 1992-2000_25 Historie Čimelických výstav 1992-2000_29
Historie Čimelických výstav 1992-2000_6 Historie Čimelických výstav 1992-2000_41 Historie Čimelických výstav 1992-2000_32 Historie Čimelických výstav 1992-2000_3

24. ročník květinové výstavy Čimelice 2000 si troufnu označit za přelomový. Vyznačoval se vysokou profesionalitou v provedení jednotlivých expozic a výstavy jako celku. Tento ročník nastavil vysokou laťku do budoucna.
Vzhledem k velkému zájmu návštěvníků minulého ročníku jsme se rozhodli rozšířit výstavu na 4 dny. Zahajovali jsme tedy již ve čtvrtek. Vstupní bránu opět navrhl a vytvořil pan Popadič starší. Vstupní hala byla věnována české sušině. S půvabnými selskými doplňky a proutím ji krásně naaranžovali floristé z Budějovic a Březnice pod vedením Venduly Eisnerové. Pan Jaroslav Fejfar a firma Cikas přivezli pestrý sortiment chryzantém.
Expozici Zámecké zahrady s balkonovými květinami, zeleninou a gladiolami tvořily tentokráte květinové a zeleninové stromy. Podobné mne zaujaly rok před tím na zahradnické výstavě v holandském Amsterdamu. Mistrovskou floristiku v Čimelicích předvedla paní Libuše Neumanová z Petrovic a myslím, že by se čimelické květinové a zeleninové stromy rozhodně vedle svých holandských kolegů neztratily. Stromy byly doplněné bohatým sortimentem produkce balkonových květin a letniček čimelického zahradnictví, dřevěnými doplňky a půvabnými obrázky Josefa Čapka z knihy Zahradníkův rok. Vodní kulisu zde vytvořil Jirka Řehoř z Černošic. Výstavní plocha byla rozšířena o bohatou expozici hlíznatých begonií.
Bohatost sortimentu a krásy řezaných květin podtrhla expozice Čtyři roční období aneb Kytice květů potěší po celý rok. Monumentální dřevěné rámy vytvořily rámec pro moderní barevnou květinovou fantazii na motivy 4 ročních období. Vznikla tak kouzelná zátiší laděná do barev jara, léta, podzimu a zimy. Mistrovská floristika, rozmanitost tvarů a barev květů, nádherná keramika absolventů SUPŠ v Bechyni, to vše umocnilo noblesu květinové expozice. Aranžovali floristé pod vedením Venduly Eisnerové ve spolupráci s našimi pracovníky. Rámec vytvořilo a květinový materiál dodalo čimelické zahradnictví.
Tento ročník začíná též spolupráce z pražskou firmou Tulipa Praha, která nám zajišťuje sortiment kvalitních řezaných květin. Chceme, aby návštěvníci viděli co nejširší pestrost a rozmanitost řezaných květů, které jsou v současné době k dispozici. Samozřejmě další hlavní květina na aranžování je mečík, který je tradičním čimelickým výpěstkem.
Vedle našich gladiol obdivovali návštěvníci i sortiment Ing. Marie Slavikové a MUDr. Josefa Kříže ze Žirovnice. Ing. Pavel Nejedlo přivezl do Čimelic vedle netradičních gladiol i krásné lilie. Milovníky jiřin opět potěšili pěstitelé Luděk Brzák ze Slovče a Svatopluk Masopust ze Lnářů. Do rodiny vystavovatelů se zařadil Vladimír Blecha ze Lhotky u Dobříše, zahradnictví Petro z Mělníka s fuchsiemi, Milan Antropius z Příbrami s trvalkami, Adamovi hrnčíři z Plzně a další.
Výstavu navštívil vysoký počet návštěvníků - 34 tisíc.

Historie Čimelických výstav 1992-2000_14 Historie Čimelických výstav 1992-2000_20 Historie Čimelických výstav 1992-2000_30 Historie Čimelických výstav 1992-2000_37
Historie Čimelických výstav 1992-2000_27 Historie Čimelických výstav 1992-2000_15 Historie Čimelických výstav 1992-2000_16 Historie Čimelických výstav 1992-2000_8
Historie Čimelických výstav 1992-2000_24 Historie Čimelických výstav 1992-2000_18 Historie Čimelických výstav 1992-2000_42 Historie Čimelických výstav 1992-2000_5

Autor: Ing. Hana Chvalová, Čimelice

Zdroj: Čimelický zpravodaj 12/2013

Pokračování: Historie Čimelických výstav 2002-2007

Předchozí díl: Historie Čimelických výstav 1984-1990