Tradiční výstava květin Čimelice 2009, která proběhla v poslední dekádě srpna tohoto roku, se řadí podle ohlasů z řad návštěvníků mezi velmi úspěšné. I přes nepřízeň počasí, (čtvrtek, pátek velké teplo, sobota – deštivá), přišlo přes 26 000 návštěvníků. Velmi příjemná byla neděle, a tak všichni, kdo si výlet do Čimelic kvůli počasí odložili na neděli, strávili mezi květinami krásný den.

Potěšilo nás také vysoké hodnocení odborné zahradnické veřejnosti. Výstavu navštívili kolegové zahradníci, floristé i  zástupci redakcí odborných profesních časopisů (Zahradnictví, Floristika, Zahrádkář, Knihovnička zahrada, Flora na zahradě). Za pravý zahradnický svátek na vysoké profesní úrovni čimelickou výstavu označil i ing. Horák, vedoucí činitel Svazu květinářů a floristů v ČR. Také představitelé  prestižního profesního zahradnického sdružení Hortiservis, či zástupci českých semenářských firem Semo Smržice a Moravoseed Mikulov, označili provedení akce za velmi zdařilé. Ostatně tyto dvě firmy se jí pravidelně v posledních letech zúčastňují.

Výstava Čimelice 2009

Organizační práce začala pro firmu Zámecká zahrada a pro Obecní úřad již na podzim minulého roku. V lednu pak začalo jednání s dalšími vystavovateli a účastníky květinové části v Zámecké zahradě. Snažíme se vytvořit pro ostatní vystavovatele příjemné prostředí, a proto se většina do Čimelic ráda, vždy za dva roky, vrací. Všem zúčastněným připravujeme výstavní prostory a pomáháme s aranžováním jejich expozic. Mohou také přímo nabídnout své produkty návštěvníkům. Letos se čimelické výstavy květin v areálu zahradnictví zúčastnilo 96 vystavovatelů a prodejců zahradnického či zahrádkářského sortimentu. Protože zájem převyšoval naše prostorové možnosti, museli jsme ve finále několik zájemců odmítnout.

K velmi pěkným expozicím z řad hostujících vystavovatelů patřila dekorace interiéru Martiny Krátké z květinové síně Letizia z Dobříše nebo  svatební aranžmá Michaly Matějkové - květiny Michelle z Prahy. Tradičně nápaditou expozici plnou zeleninových výpěstků vytvořila firma Moravoseed. Velmi se líbil i záměr Václava Vondrovského ze zahradnictví ze Žihobec, který předvedl „unaveného zahradníka“. K novým účastníkům patřilo letos Zahradnictví J. a Z. Krulichovi s velmi zdařilým zahradnickým zátiším.

Výstava Čimelice 2009

Letos se  přestavilo i několik keramických dílen. Ve vstupní hale to byly  práce klientů sociálního ústavu Domov Petra z Mačkova u Blatné. Návštěvníci mohli obdivovat čimelický kostel, blatenský zámek či kostel v Paštikách. Tradičně obohacuje naši výstavu i keramička paní Ďurčová z Uzeniček,  Adamovi hrnčíři z Plzně, keramický kroužek při ZŠ Čimelice,  a další.  Velmi osobitou  keramiku představil i atelier Duke Bohemia – pan Dudycha nebo Keramická manufaktura F.E.Foltýna z Prahy. Hezkou expozici letos zhotovili i písečtí kaktusáři. Plochu pro svoje pichlavé miláčky tvořili s velkým předstihem a přípravou své presentace strávili mnoho času. Jen navezení či odvoz kaktusů jim zabralo takřka celý den. Také Bonsaj klub z Písku patří ke stálým účastníkům.

Výstava Čimelice 2009

Příprava rostlinného materiálu, který provázel naše stěžejní expozice, probíhá  již od jara.  Dekorační balkonové květiny z jarních řízků se v červnu sesazují a celý sortiment se časuje na srpnový termín. Pracovnice zahradnictví rostliny několikrát zaštipují, aby je návštěvníci viděli v plné kráse. Načasování květu rostlin při letošním  nevyzpytatelném počasí  nebylo jednoduché. Na výstavě se tak objevil téměř kompletní sortiment balkonových rostlin, které nabízíme v jarních měsících jako mladé rostliny. Návštěvníci viděli přes 200 odrůd známých i méně známých  „balkonovek“. Zeleninová přehlídka  30  odrůd paprik a rajčat, zároveň s pestrými záhony letniček se začaly připravovat také již brzy na jaře. Gladioly, které byly použity na aranžování se sází v polovině května a od 3. srpna je sklízíme pro potřeby výstavy. Letos se použilo na aranžování přes  2 500  našich gladiol, dále pak přes 3000 dalších řezaných květů.

Výstava Čimelice 2009

Bezprostřední příprava areálu – přeměna výrobních prostor ve výstaviště trvá 3 týdny a podílelo se na ní vedle stálých zaměstnanců i řada dalších pomocníků. Během této doby se musí vytvořit výstavní prostory a cesty pro návštěvníky, umístit dekorace , rozmístit dřevěné dělící stěny, zastínit střechy skleníků i fóliovníků. Je třeba připravit sociální zázemí i organizační zabezpečení celé akce.

Výstava Čimelice 2009

Výstava Čimelice 2009

Hlavní expozice vznikaly podle našeho scénáře 4 dny před zahájením. Romantickou zámeckou zahradu s reprodukcemi od  Moneta a Renoira připravila děvčata z čimelického zahradnictví. Romantické jezírko, které budilo všeobecné nadšení , pro nás vytvořil kamarád a zahradník ing.Jiří Řehoř z Černošic. Atraktivní kořeny výtvarníka Petra Junka dodekorovala řezanými květy paní Marie Rousová z květinové síně z Březnice se svými spolupracovníky. Gladiolovou  fantazii  vytvořila paní Líba Neumanová – květiny – Neli Petrovice s děvčaty Zámecké zahrady. Na aranžování se tak rozhodující měrou podílely i Lída Kačabová, Dáša Slavíková, Ilona Cízlová, Karin Horová a Jitka Nosková. Bezprostředně před zahájením vznikaly expozice jiřin a lilií. Jejich pěstitelé květy  během výstavy několikrát měnili, aby je návštěvníci viděli  čerstvé  po všechny výstavní dny. Stejně tak aranže z gladiol jsme v pátek večer zcela obnovovali. Expozice doprovázela již tradičně keramika absolventů střední keramické školy z Bechyně. Zahradnické výpěstky a zahrádkářské potřeby si mohli návštěvníci v areálu bezprostředně zakoupit přímo od pěstitelů a získat i cenné rady.

Výstava Čimelice 2009

Na výstavu zavítalo i mnoho milých hostů. Jednalo se o naše zastupitele, představitele kraje, okresu,  ale i příznivce, kteří celou akci morálně nebo finančně podpořili. Mezi jinými v sobotu i pan Karel Schwarzenberg se svými hosty.

Návštěvníci mohli po shlédnutí květinové přehlídky posedět v parku, navštívit výstavu ochrany přírody, myslivosti a fotografií v zámku. Mnozí se podívali i na jarmark, poseděli s hudbou u sportovní haly či si prohlédli chovatelskou výstavu u školy. Věřím, že většině z nich, přinesla výstava květin radost a strávili v Čimelicích příjemný den.

Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kdo se na organizaci celé akce podíleli a  rozhodující měrou přispěli ke klidnému a bezproblémovému průběhu. Jedná se zejména o zastupitele a pracovníky místního obecního úřadu, kteří měli na bedrech vytvoření nezbytného technického zázemí pro celou akci. Ať se jedná o řešení dopravní situace, parkování, sociálního zázemí, bezpečnosti, pořádku a čistoty v obci, organizace jarmarku a kulturního programu u školy. Dále organizátorům doprovodných výstav, chovatelům, klubu přátel přírody i tvůrcům výstavy velmi zajímavých fotografií.  Přispěli tak k rozšíření a pestrosti celé akce i k udržení povědomí, že tvůrčí duch stále ještě žije.

28 ročník tradiční výstavy květin Čimelice 2009 byl tak důstojným pokračovatelem dlouhé tradice, která vznikla počátkem padesátých let.

Výstava květin Čimelice 2009  byla opět velmi úspěšná. Děkujeme všem za spolupráci !

Na propagaci a podpoře akce se podíleli: Siko Čimelice, Agroslužby Jozef Beniska, Rašelina Soběslav a Semo Smržice. Mediální partner: Rádio Blaník

Ing. Hana Chvalová, Zámecká zahrada Čimelice