Rádi byste oživili barevně Vaši zahradu v letních měsících? Potom jsou letničkové směsi z přímého výsevu výbornou volbou. Letničkové louky z přímého výsevu nabízejí možnost, jak mít po celou vegetační sezonu atraktivní květinový záhon s minimálním úsilím. Je možné je použít ve veřejné zeleni a také na soukromých zahrádkách u rodinných domů.

Letničky – tzn. v našich podmínkách jednoleté rostliny, které vyrostou ze semínka, kvetou do podzimu a přes zimu ukončí vegetaci, byly v našich zahradách běžnou záležitostí. Svými pestrými barvami oživily veřejné plochy i malé zahrádky.

V dnešní uspěchané době, již málokdo má čas si vypěstovat sazenice letniček. Jsou k tomu potřeba vhodné podmínky – např. skleník nebo pařeniště a v neposlední řadě čas a znalost letničkového sortimentu. Samozřejmě je možné, si koupit letničkovou sadbu v zahradnictví, ale vzhledem ke vzrůstajícím nákladům na lidskou pracovní sílu, to také není levná záležitost.  A předpěstované sazenice potřebují poměrně náročnou péči po výsadbě.

Letničky

Letničkové směsi tzv. louky dnes zakoupíte pod různými obchodními názvy. Jsou to zpravidla směsi 10 až 20 druhů letniček, sestaveny tak, aby zde jednotlivé druhy rostlin kvetly postupně po celou vegetační sezonu. Záhon, vytvořený výsevem těchto směsí, tak kvete 6 až 8 týdnů od výsevu nepřetržitě až do zámrazu. Plocha je zajímavá a proměnlivá nejen barevně, ale i rozmanitými tvary květů a následně i plodů, tak jak kvetou a dozrávají jednotlivé druhy rostlin.

Letničková louka je zajímavá nejen pro člověka, ale především pro nejrůznější druhy hmyzu. Tak i děti mohou pozorovat na pestrých květech včelky, čmeláky, či motýly. Složení druhů rostlin jednotlivých směsí se liší barevným spektrem či výškou, do jaké jednotlivé kultivary použitých letniček dorůstají.

Nám se osvědčily například tyto druhy: Tzv. “Ohnivý paprsek“ je směs navozující pocit tepla a energie. Dominuje zde červená a žlutá barva. Nosnou rostlinou je zde laskavec, krásnoočko a měsíček a vitálka.  Tato směs dorůstá 60 až 80 cm do výšky. A „Lednická radost“, jejímž základem je fialovorůžová barva, se skládá z druhů s těžšími a plnými květy. Navozuje pocit radosti. Nosnou květinou je zde ostálka, krásenka, zářivka, okrasný tabák a další. Směs vytváří zajímavou a neokoukanou barevnou kombinaci.  Dorůstá výšky 60 až 80 cm. Zajímavá je i „Plzeňská květnice“, má jemné barvy rostlin a zůstává nízká po celu dobu vegetace. Mně osobně se velmi líbí „Strakonická louka“.  Působí vzdušně a vítr si lehce pohrává s jednotlivými jemnými a drobnými květy. Hlavními rostlinami zde jsou chrpy, vlčí máky, šatery, len a další.  Vytváří kompaktní porost, dle konkrétních podmínek vysoký 50 až 70 cm.

Letničky

Jak je vidět, letničkové směsi působí svojí barevností a tvarem rostlin i na naše smysly a pocity a navozují příjemnou náladu a rozpoložení.  Založení takového letničkového záhonu je velmi snadné. Nejdůležitější je si připravit vhodnou plochu na slunečném místě. Poté je důležité budoucí záhon zbavit vytrvalých i jednoletých plevelů. Buď mechanicky motykou a rýčem, nebo chemicky vhodným herbicidem.  Zkypřený a odplevelený pozemek pohnojíme plným minerálním hnojivem – asi 20 g/na m2. Pokud máme zakoupenou vhodnou letničkovou směs, můžeme vysévat. Vyséváme zpravidla od dubna do poloviny června. Podle doby výsevu záhon začne nakvétat zhruba za 6 až 8 týdnů a kvete až do zámrazu. Vyséváme přibližně 2 až 5 g osiva na 1m2 plochy záhonu.  Osivo musí být dobře promíchané, aby ve výsevu byly zastoupeny poměrně všechny druhy. Po výsevu, semínka jemně zasekáme hráběmi a uvalíme.  Samozřejmě zalijeme. Během vegetační doby stačí obvykle jedno odplevelení záhonu, než se směs zapojí. Pak již plevele zpravidla nemají šanci se prosadit. Zaléváme pouze do doby, než rostliny dosáhnou výšky asi 20 cm a v období dlouhotrvajícího sucha.

A nyní už si užíváme pestré barevnosti i tvarové rozmanitosti jednotlivých rostlin po celé léto. S prvními mrazíky nemusíte hned záhon likvidovat.  Jinovatka na květech i plodech vytvoří zajímavé obrazce. Protože řada druhů letniček se vysemení a přezimuje, je možné na jaře záhon zbavit odumřelých loňských rostlin, případně pak plevelných rostlin a znovu dosít menším množstvím osiva a těšit se na novou sezonu. Vyzkoušejte to!

Přeji Vám hodně radosti z krásy a rozmanitosti letniček na Vašich zahradách. A samozřejmě vlahý déšť pro nás pro všechny! 

Ing. Hana Chvalová