Dnes bych Vás ráda pozvala na zajímavou jarní procházku.  Jedná se o území přírodně krajinářského zámeckého parku v anglickém stylu. Rozkládá se na ostrově, který obtéká řeka Otava a městský mlýnský náhon. Proto se také „Ostrovem“ nazývá. Nachází se v části města Horažďovic zvané Zářečí.Jedná se o přirozený luční porost, lemovaný souvislým porostem stromů a keřů, podél přirozeného toku řeky Otavy i kolem mlýnského náhonu.